Konferanse eller selskap på Finnøy?

Utsyn misjonssenter har flotte lokaler, og er ein populær stad for å ha selskaper. Det vert bruka til bryllaup, konfirmasjonar, barnedåp, bursdagsfeiringr, møter og konferansar av ulik karakter, og også til minnestunder.

Utsyn er et rusfritt misjonsssenter, alkohol og andre rusmidler skal ikkje oppbevarast eller nytast her.


Selskap

Utsyn misjonssenter er et veleigna festlokale. Våren 2017 pussa me opp møtesalen, og kjøpte nye møbler til både møtesal og matsal. Me har hatt bryllup opp til 125 gjester, og middagsselskap til 150 personar.
I tillegg til to gode saler, som kan slåast saman, er det eit flott vrimleområde både utvendig og innvendig.
Me kan også tilby overnatting til gjestene i hytter og på internat om det er ønskeleg.

Maks kapasitet til minnemøter er ca 180 personar.

Send spørsmål om ledig tidspunkt for selskap, bryllaup og andre tilstelningar her


Kurs eller konferanse på Finnøy?

Skal du arrangere kurs eller konferanse,  er Utsyn misjonssenter ein god stad å vere. Våren 2017 pussa me opp salane, kjøpte nye møbler til både matsal og møtesal.
Møtesalen og matsalen kan skiljast med foldevegg. Kvar sal er på ca 90 kvm. Matsalen er vanlegvis møblert slik at det er plass til 64 rundt bordene. Det er og eit godt vrimleareal i inngongen. I møtesalen får ein plass til ca 60-70 gjester.  Det går og an å ha langbord inn i begge salane, og me har hatt konferansar til 100-120 personer med servering frå buffetbord.

Møtesal har fastmontert lerret og projektor (ny 2018), og det er piano her. Det er også godt lydanlegg i begge salane. Me har og fleire instrument som kan setjast fram om ynskjeleg.

Send spørsmål om ledig dato for kurs eller konferanse, pris og menyliste her