Kurs, konferanse eller selskap på Finnøy?

Utsyn misjonssenter har flotte lokaler, og er et foretrukket sted for å ha selskaper. Det blir brukt til bryllup, konfirmasjoner, barnedåp, bursdagsfeiringer, møter og konferanser av ulik karakter og minnestunder.

Utsyn er et rusfritt misjonsssenter, alkohol og andre rusmidler skal ikke oppbevares eller nytes her.


Selskap

Utsyn misjonssenter er et velegnet festlokale. Våren 2017 har vi pusset opp møtesalen, og kjøpt nye møbler til både møtesal og matsal.
I tillegg til to gode saler, som kan slåes sammen, er det flott vrimleområde både utvendig og innvendig.
Vi kan også tilby overnatting til gjestene i hytter og på internat om det er ønskelig.

Send en forespørsel om selskap, meny og priser


Kurs eller konferanse på Finnøy?

Skal du arrangere kurs eller konferanse,  er Utsyn misjonssenter er godt egnet sted til slik virksomhet. Våren 2017 har vi pusset opp salene, og kjøpt nye møbler til disse.
Møtesalen og matsalen kan skilles med foldevegg. Det kan åpnes mellom disse, og en har da god plass. Det er også et godt vrimleareal i inngangen.
Vi serverer gjerne mat på kurs og konferanser. Slik matsalen vanligvis er dekka, er det plass til 50-60 gjester til bords, og en forsyner seg ved anretningsbord. I møtesalen får en plass til ca 80 gjester.  Det går også an å ha langbord inn i begge saler, og vi har hatt konferanser til 100-120 personer med servering.

Møtesal har fastmontert det lerret og projektor, og det er piano her. Det er også godt lydanlegg i begge salene. Det er også flere instrumenter som kan settes frem ved behov.

Send en forespørsel om møterom, kurs eller konferanse og priser på dette, og meny for servering